">
Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 15.12.2014 23:50:43 

Včelárstvo Tarabík

Apríl
 
 

 

Včelársky kalendár na apríl

Príroda sa prebudila, teploty stúpajú, ale počasie býva ešte premenlivé. Jarné slnko láka včely z úľa za nektárom, peľom a vodou a včelára na včelnicu. Rozkvitnutie čerešne zvestuje nástup včelárskej jari. Apríl je rozhodujúcim mesiacom v príprave včelstiev na znášku z repky a agátu.

 

Počasie a znáška

Apríl je typickým jarným mesiacom, treba však rátať so zvratmi počasia, pekné slnečné môžu vystriedať aj snehové prehánky.

Na konci mesiaca začína v nížinných oblastiach kvitnúť čerešňa a egreš.

Rozkvitajú viaceré nektárodajné a peľodajné rastliny, ako vŕby, trnky, jelše, javory a niektoré lúčne byliny.

Vývoj včelstiev

Včelstvá prežívajú kritické obdobie. Zimná generácia dožíva, včelstvá slabnú, nastáva regenerácia včelstva vyliahnutými mladuškami. Pri rozkvitnutí čerešne by už však mali byť včelstvá už opäť v sile s plodovou plochou nad 40 dm2.

Na severe Slovenska dochádza k postupnému zosilňovaniu včelstiev, na juhu sa zdravé včelstvá zvyčajne už dostanú na plné plodisko, prípadne aj do medníkov. Prejavenie sa stavebného pudu vo včelstvách a začiatok chovu trúdov.

Včelárske práce

Krátke prehliadky včelstiev. Pri prehliadke stačí skontrolovať stav zásob, veľkosť a kvalitu plodového telesa a všeobecný zdravotný stav včelstiev. Niekedy stačí skončiť prehliadku pri prvom plodovom pláste, príp. sa rozhodneme pre zúženie alebo pospájanie včelstiev.

Spájanie včelstiev. Veľmi slabé včelstvá majú malú nádej na zosilnenie a preto ich pri prehliadkach pripojíme k silnejším. Z posilnených včelstiev bude možné čoskoro urobiť odložence a dosiahnuť tak pôvodný stav na včelnici.

Zúženie včelstiev. Teplo je v tomto období limitujúcim faktorom rozvoja včelstva, preto ho zúžime na toľko plástov, koľko skutočne obsadí. Zužovanie a následné rozširovanie plodísk je potrebné vykonávať individuálne, postupne ako včelstvá dorastajú.

Vkladanie medzistienok do rámikov. V apríli je najvyšší čas pre dierkovanie a drôtikovanie rámikov a zatavenie medzistienok.

Podpora stavebného pudu včelstiev. V období kvitnutia stromov sa ozýva stavebný pud a možno už pridať medzistienku, a to medzi plodový a krycí plást. O týždeň možno pridať druhú z druhej strany, pri dobrom počasí možno pridať medzistienky súčasne na obidve strany. Okrem zvyšovania produkcie vosku má takáto obmena diela aj význam zdravotný - znižujeme riziko vzniku ochorenia včelstiev. Ak to typ úľa umožňuje, vkladáme stavebný rámik, ktorý je barometrom nálady včelstva.

Zabezpečenie zásob a vody. Ak pri prehliadke zistíme nedostatočné množstvo zásob, je vhodné pridať do stredu plodiska odviečkovaný zásobný plást. Včely med ihneď vynesú a uložia ako medové vence ponad plod. Prúd potravy podnieti matku k väčšiemu kladeniu vajíčok, vyprázdnený plást poskytne priestor na rozšírenie plodového telesa a pri tejto činnosti vznikne aj značné teplo. V zásade však už v tomto období včelstvá nekŕmime a ak príroda poskytuje znášku, netreba robiť nič. Zvýšené plodovanie taktiež vyžaduje prísun hygienicky nezávadnej vody.

Jarné upratovanie včelnice. Teplé a slnečné dni je potrebné využiť na vyčistenie úľov od stôp očisťovacieho preletu a obnovu náterov.

Zlepšovanie včelej paše. Apríl je vhodným obdobím na vysádzanie stromov, krov a vysievanie nektárodajných a peľodajných rastlín. Na nevyužitých okrajoch a kútoch záhrad je možný postupný výsev facélie.

Zdravie včelstiev a dezinfekcia

Nepoužívame už liečivá a až do konca znáškového obdobia pracujeme bez chémie.

Klieštikovitosť je v tomto období možné eliminovať len odstraňovaním trúdieho plodu zo včelstva, keďže trúdí plod je pre rozmnožovanie samičiek klieštika oveľa atraktívnejší ako robotníčí.

Môže sa vyskytnúť zvápenatenie včelieho plodu. Zvápenatený plod odstránime, plást je vhodné pretaviť na vosk, aby sme zabránili ďalšiemu šíreniu spór vo včelstve.

Sírenie zásobných plástov. S pribúdaním teploty sa začínajú z prezimovaných vajíčok liahnuť húsenice vijačky voštinovej, aby sme uchránili zásoby plástov, je potrebné ich síriť každé 3 týždne.

Klinické prehliadky kočujúcich včelárov. Väčšina kočovníkov sa pripravuje na využitie znášky z repky olejky, príp. ovocných stromov či vŕb. Premiestňovanie včelstiev musí prebehnúť v súlade s veterinárnymi predpismi, pri klinickom vyšetrení je potrebné sa sústrediť predovšetkým na plod. Potvrdenie o prehliadke plodísk nemá byť staršie ako 14 dní.

Rady spred 200 rokov

Wčeľi které znášajú kwetnu Múčku, oznamujú, že majú Matku, ai Zárodi. Které ju neznášajú, nemajú Matku, a bár ju majú, je newládná.

Daj Pozor na Zloďejki, na kmínki Wčeľi. Ai wčil krm slabé Wčeľi.

Spoj dwa, tri, slabé Kláti do jedného, ľepší istejší je jeden silní Klát, nežľi dwa, tri také slabé.

Zbíraj tu Žiwicu, s kterú sú Dužini, anebo spodné Deski, anebo ai Truhlíki, priglejené, abi si s nú witíral, nové Truhlíki pred usadením nowím Rojom.

(Jur Fándly, 1802: Slowenskí Wčelár - prvý včelársky kalendár v slovenskom jazyku)

 

TOPlist