">
Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 15.12.2014 23:50:43 

Včelárstvo Tarabík

December
 
 

Včelársky kalendár na december

December je obdobím kľudu pre včely aj pre celú prírodu. Včelári s podnikavým duchom však vedia, že práve predvianočný čas býva tým najlepším obdobím pre speňaženie ich medových výnosov, keďže med je neodmysliteľnou súčasťou štedrovečerného stola. Obdobie zimných sviatkov tiež ponúka dostatok času pre dôkladné zhodnotenie minulého včelárskeho roku a plánovanie toho nasledujúceho.

 

Vývoj včelstiev

Decembrové mrazy prinútili včely stiahnuť sa do chumáča. V strede veľkej gule prebieha výmena tepla od včely ku včele. Včely sú vo vnútri gule v neustálom pohybe, keďže na udržanie životných funkcií a vyhrievanie chumáča na 25°C potrebujú prijímať potravu. Stálou výmenou miest sa postupne dostávajú do teplejších vnútorných častí chumáča aj tie včely, ktoré sa začas nachádzali na jeho podstatne chladnejšom okraji (10°C).

 

Včelárske práce

Predaj medu, medoviny a medovníkov na predvianoč ných trhoch. Obchodníci vedia, že v tomto období sú ľudia ochotnejší si siahnuť hlbšie do vrecka. Predajnosť a záujem kupujúcich zvyšuje aj vianočný motív na etiketách pohárov a netradičné balenia. Ľudia sú zhovorčivejší a to je príležitosť na získanie si stálej klientely a šírenie osvety o mede.

Kontrolné návštevy včelnice, pri ktorých by sme mali dbať na opatrnosť a pokoj. Každý otras môže totiž spôsobiť odpadnutie včiel z chumáča a ich skrehnutie, ako aj zvýšený odber potravy. Pri kontrolách sledujeme, č i namrznutý sneh na letáčoch nebráni prístupu vzduchu do úľa a odpočúvaním prostredníctvom hadičky vsunutej do letáčového otvoru sa uisťujeme, či je všetko v najlepšom poriadku. Vzrušené a nepravidelné hučanie v chumáči naznačuje núdzový stav.

Zbilancovanie uplynulého včelárskeho roka. Dlhé zimné večery ponúkajú dostatok priestoru na ekonomické zhodnotenie vášho včelárskeho hospodárenia a skompletizovanie evidencie. Podklady pre bilanciu sú záznamy v úľových kartách včelstiev alebo včelnicových zošitoch. Pri účtovných uzávierkách si treba premyslieť, či budete v novom roku žiadať o príspevky zo štrukturálnych fondov. V zásade platí, že subjekt žiadajúci o príspevok nemôže byť predchádzajúci rok v strate. Nepodnikajúci včelári by zas mali myslieť na to, že ak chcú požiadať o príspevok 1000 euro počas piatich rokov z Plánu rozvoja vidieka, musia predkladať dobrovoľné daňové priznanie tiež a uviesť doň výnosy z predaja poľnohospodárskej produkcie vo výške 40 000 Sk.

Oprava náradia a príprava rámikov na budúcu sezónu. Premyslená príprava na sezónu sa vždy oplatí, na jar si už na údržbu a výrobu inventáru, zhotovovanie a dierkovanie rámikov, opravu a výrobu úľov ťažko nájdeme voľný čas. Treba ma však na pamäti, že remeselné práce nerobíme priamo vo včelíne, aby sme nenarušili pokojný priebeh zimovania včelstiev.

Ochrana včelnice pred vtákmi. Ak zistíme, že sa sýkorky alebo iné vtáctvo zdržujú v blízkosti úľov, príp. klopkajú na úle, treba zabrániť vyrušovaniu včelstiev natiahnutím umelohmotného pletiva popred letáče. Hladné vtáky je možné odlákať aj pravidelne doplňovaným vtáčím kŕmidlom postaveným bokom od včelnice. Časti tiel včiel (hlavne brušká) ktoré nachádzame blízko úľov nemusia byť len výsledkom hodovania vtákov, ale aj piskorov a myší.

Štúdium a príprava včelárskych akcií. Obdobie zimných sviatkov poskytuje kľud na prelistovanie a usporiadanie si ročníkov včelárskych časopisov. Je tiež obdobím na prípravu prednášok a plánovanie zväzových akcií.

Rady spred 200 rokov

Čím je tuchšá Zima, tím pilnejší, každoďenňe z Rána dohlídaj ke Wčelám, zdáliš Mráz neroztrhol Klát, Truhlík, anebo Maz, abi si ho zawčasu zamazal. Pohlídaj téš na mišacé Schlopce.

Keď Zima popusti, a Wčeľi w Kláte weľice hučá, wíc než indá hučaľi, tedi žádajú watší Príduch čerstwéj Pari, neňiľi Snech, zdwihne sa jím wíše Letákowí Pléšek, anebo, keď bi sa tento zdwihnuť nemohol, wšeckí jeho zacpaté Ďírki prewrtajú sa.

/Fándly, J.: Slowenskí Wčelár, Trnava, 1802/

TOPlist