">
Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 15.12.2014 23:50:43 

Včelárstvo Tarabík

Február
 
 

Včelársky kalendár na február

 

Vo februári sa deň predlžuje, slnko stúpa, zima však pokračuje. Včelstvá zaregistrovali zimný slnovrat a niektoré začali plodovať.

Počasie a znáška

Február je druhým najchladnejším mesiacom. Hoci panuje ešte zima a v noci bývajú tuhé mrazy, dni sa predlžujú a zintenzívňuje sa slnečné žiarenie.

Prvou rastlinou signalizujúcou začiatok jarného rozvoja včelstiev je lieska, ovisnuté jahňady žltohnedej farby poskytujú včelám prvý jarný peľ.

 

Vývoj včelstiev

Začiatok plodovania včelstiev. Zimný chumáč sa uvoľňuje. Vonkajším prejavom plodovania je prítomnosť vody na podložkách a letáčových otvoroch. Ak po zvýšení denných teplôt dôjde k opätovnému ochladeniu, môže dôjsť k podchladeniu plodu. Larvy uhynuté podchladením sú tmavé a lesklé.

V slnečných a teplých dňoch prvé jarné očisťovacie prelety včiel. Pri normálnom priebehu zimy prelety prebehnú do konca februára takmer na celom území Slovenska, v severných oblastiach bývajú prelety posunuté do marca. Pri očisťovacom prelete sa včely nanovo zalietavajú na svoje stanovište, preto sú pred odletom obrátené najskôr hlavou k úľu a pri vznášaní sa nad úľom v kruhoch si vrývajú do pamäti zvláštnosti úľa a jeho okolia. Ak včely pobehujú po letáči sem a tam, pravdepodobne sú osirotené.

Včelárske práce

Kontrola podmetových podložiek, ktorú je potrebné urobiť ešte pred jarnými preletmi. Pri kontrole zistíme množstvo a stav mŕtvoliek. Ďalej môžeme odhadnúť hmotnosť prezimovaného včelstva podľa dĺžky meliva na podložke, a to posunutím desatinnej čiarky o dve miesta, teda ak je celková dĺžka meliva v uličkách 145 cm, včelstvo by malo mať 1,45 kg. Úľová podložka je tiež indikátorom stavu a kvality zásob, úhynu matky, stavu plodovania, vlhkosti v úli, prítomnosti klieštika a iných škodcov.

Pozorovanie očisťovacích preletov. Podľa intenzity preletu a vitality včelstiev môžeme odhadnúť kondíciu prezimovaných včelstiev. Je vhodné upozorniť susedov, aby v čase preletov nevešali bielizeň a chránili sa tak pred znečistením výkalmi.

Sprístupnenie napájadla. Vo včelstvách je zvýšená spotreba vody, preto dbáme, aby mali k dispozícii hygienicky nezávadnú vodu, inak včely začnú piť z kaluží.

Ochrana včelstiev pred sýkorkami, ktoré lovia včely vyletujúce za vodou a snažia sa ich vylákať von ďobaním do letáčových zástrčiek. Pozornosť vtákov odlákame kŕmidlom umiestneným stranou od včelnice.

Zatavovanie medzistienok do rámikov a dokončenie opráv včelárskych zariadení a pomôcok.

Výroba cukromedového cesta ktoré budeme potrebovať v sezóne na jarné podnecovanie a v znáškových prestávkach. Najbežnejší pomer na výrobu cesta je 3 diely práškového cukru na 1 diel rozpusteného medu, po nasiaknutí cukru treba zmes tuho miesiť a uskladniť do plastových vreciek na budúce použitie.

Zdravie včelstiev a dezinfekcia

Zvýšený výpadok včiel, uhynuté včely s napuchnutými bruškami či morfologickými zmenami, zvýšený počet klieštika a hnilobne zapáchajúcich výkalov na podložke poukazujú na prítomnosť chorôb vo včelstve. Okrem permanentne sa vyskytujúceho klieštika sa v tomto období najčastejšie vyskytuje úplavica, nozematóza a amébová nákaza. Aby sme zabránili oslabovaniu včelstiev, treba takéto včelstvá čo najskôr podchytiť a za vhodného počasia vykonať ozdravovacie opatrenia, ako napr. pridanie vhodných zohriatych zásobných plástov a asanácia pôdy v okolí úľov. Kočovníci a chovatelia matiek odoberú 30 ks na laboratórnu diagnostiku nozematózy a akarapózy.

Ak sú po prvom prelete výkalmi znečistené letáčové otvory, pätky, či priečelie úľa, včely trpia hnačkou v dôsledku nozematózy alebo úplavice. Tieto choroby sú dôsledkom nevhodných zásob, vyrušovania, či príliš dlhej zimy.

Melivo a mŕtvolky z podložiek nestriasame pred letáče, ale ich zmetáme do papierového vrecka a spálime. Podložky sa omyjú a osušia, ak sú pokalené, je vhodné ich dezinfikovať liehom alebo 10% roztokom sódy. Podložky vrátime do včelstiev pred jarnou liečbou varroózy.

Asanácia prostredia. Po očisťovacom prelete je vhodné prekopať pôdu pred letáčmi a dezinfikovať ju haseným vápnom, aby sme zabránili šíreniu nákaz z výkalov včiel. V prípade zvýšeného výskytu klieštika je vhodné si zabezpečiť pásiky Avartinu 01 B90 na prípadné jarné preliečenie.

Rady spred 200 rokov

 

W tuhéj Zimi spokojné Wčeľi málo strowiľi. Keď o S. Mateji zénde Snech, a s Počátku Brezna možú Wčeľi wen wiľeteť, tedi sú zdrawé, keď sú žltkasto-blisklawé, aľe tedi wíc strowá w Brezni, nežľi strowiľi prez celú tuhú Zimu.

Čím náhľe Snech zénde, a ešče snehowá voda trwá, pusti Wčeľi wen s Kláta, oňi sami budú zbírať snehowu Wodu. Keď bude teplí Unor, a Wčeľi budú wenku lítať, dáwaj jím naprawení Mad, dopomahaj s ním abi wčelné Matki od wčílka zakládali mnoho Zárodow.

Po čom sa poznáwá taká prestidnutá na Snehu, anebo inde ľežíca mrtwá Wčela? Odpowedám: Po jejém celkom wiplazeném Jaziku z jeho Pošfi, w kteréj ho má jako we Futrálu. Bár ona celu Noc ľežíca mrtwá anebo wisí na Kláťe prestidnutá, keď má swuj Jazik medzi Piski wtáhnutí, jako pod Bradu, móže sa to rozdúchať, ai w tepléj Izbe skrísiť.

(Jur Fándly, 1802: Slowenskí Wčelár - prvý včelársky kalendár v slovenskom jazyku)

TOPlist