">
Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 15.12.2014 23:50:43 

Včelárstvo Tarabík

Jún
 
 

 

Včelársky kalendár na jún

Počasie a znáška

Prechod jari do včasného leta je sprevádzaný predlžovaním dní a zvyšovaním teplôt. V druhej polovici mesiaca nastáva slnovrat. Pokračuje rýchly vývoj vegetácie a je dostatočná ponuka najrôznejších rastlín. Nevydarený jún, pokiaľ sa vyplní pranostika o Medardovej kvapke, však môže znemožňovať včelám výlety nielen dažďom a ochladením, ale môže ovplyvniť aj tvorbu nektáru v kvetoch a pri prudkých dažďoch zmyť aj medovicu.

Situácia v znáške medu býva rôzna podľa miesta a tiež podľa vývoja počasia. Na južnom Slovensku končí znáška z agáta, ktorá po repke poskytla druhú hlavnú znášku. V nížinách je včelstvá potrebné pripraviť na ďalšiu výdatnú znášku zo slnečnice, ktorá začne kvitnúť začiatkom júla.

V riedkych lesných porastoch a na rúbaniskách začína kvitnúť lesná malina a na stromoch sa začína objavovať medovica. Ak je počasie pekné možno už v júli získať horský med.

Dobrú znášku môžu poskytnúť aj vikovité krmoviny, ďatelinoviny a lúčne porasty.

Vývoj včelstiev

Včelstvá dosahujú vrchol vývoja a sú pripravené na rozdelenie a rojenie. Dostatočný priestor a neprerušená znášková ponuka pomáhajú zachovať harmóniu vo včelstvách. Rovnováha vo včelstvách závisí okrem iného na pomere medzi množstvom mladušiek a množstvom otvoreného plodu. Keďže nástup teplých dní bol tejto jari rýchly, nerovnováha vo včelstvách sa prejavila v zakladaní matečníkov už v apríli. Všeobecne možno počítať s tým, že na 10-15 včelstiev sa jedno vyrojí.

Plodovanie sa ku koncu mesiaca začína pozvoľna spomaľovať, pribúda podiel starších včiel a prevláda pud zhromažďovania potravy. Počet vajíčok kladených matkou sa riadi potrebou a možnosťami včelstva. V júni by mal počet jedincov vo včelstve dosiahnuť 60 000 a viac jedincov.

Včelárske práce

Vykonávame protirojové opatrenia. Problém rojenia sa najlepšie vyrieši tým, že sa postaráme, aby včely mali vždy čo robiť a že včelstvá na vrchole ich vývoja sami rozdelíme. Medzi ďalšie protirojové opatrenia patrí používanie viacerých stavebných rámikov, prekladanie zaviečkovaných plodových plástov do medníka a pridávanie medzistienok, odoberanie včiel alebo plodových plástov mimoriadne silným včelstvám a používanie mladých výkonných matiek. Napriek týmto opatreniam treba skonštatovať, že rojenia sa úplne zbaviť nemožno a veľkú úlohu zohráva dedičné založenie včelstiev.

Zber rojov. Ak potrebujeme doplniť stavy včelstiev po zimných stratách, môžeme využiť usadenie vlastného roja. Roj zoskupený do tvaru hrozna môžeme najprv porosiť vodou, aby bol ťažší a následne ho strasieme do rojáčika vybaveného prázdnym plástom. Do pripraveného úľa ho umiestňujeme ten istý deň večer, na 1 kg včiel pridávame 3-4 medzisteny, obvykle teda 7-8 medzistien na jeden roj a dodáme mu 3 kg cukru v roztoku 1:1. Slabšie roje môžeme využiť na posilnenie bezmatkového včelstva, alebo včely použiť do oplodniačikov. Neznáme roje zlikvidujeme, mohli by sme si do chovu zavliecť chorobu.

Vytváranie odložencov. Odložence vytvoríme zlúčením plástov odobratých zo silných včelstiev alebo zo včelstiev, ktoré sa chystajú rojiť. Počet plodových plástov pre odloženec závisí od doby jeho utvorenia, na začiatku mesiaca stačia 3-4, ku koncu mesiaca 5-6 plástov. Na plásty primetieme mladušky aj zo susedných plástov, pričom dbáme aby sme nezobrali matku. Z jednej strany pridáme krycí plást s peľovými a medovými zásobami a z druhej prázdny plást naplnený vodou. Medzi plodové plásty zavesíme klietku s mladou kladúcou matkou a na niekoľko dní zúžime letáč. Odložence podnecujeme cukromedovým cestom, aby sa rýchlo vyvíjali.

Vytáčanie medu a zber ostatných včelích produktov. S vytáčaním medu netreba otáľať, častejším vytáčaním sa povzbudzujú včely do nanosenia nových zásob. Vytáčanie je vhodné spojiť s prehliadkou včelstiev, prevesovaním plodových plástov do medníka a vystrojovaním plodiska medzistienkami. O tom či je med zrelý svedčí viečkovanie zásob. Stačí, ak včely zaviečkujú hornú tretinu plástu. Včelám by s viečkovaním a včelárom s odviečkovaním veľkých plôch zbytočne pribudla práca. V žiadnom prípade však nesmie pri trhnutí plástom vyfrkovať med z buniek. Zahustenie ešte nezrelých zásob môžu vykonať aj slabšie včelstvá a medník silného včelstva možno tak vyplniť prázdnymi plástami. Vytočené plásty pred spätným vložením do medníka môžeme porosiť vodou. Pokiaľ odoberáme plásty v čase znášky, robíme tak do deviatej ráno, aby bol plásty ešte bez riedkeho denného prínosu sladiny. Deň pred medobraním je výhodné nahradiť mriežku prepážkou s výklzom, aby sme mali menej práce so zmetaním včiel s medových plástov. Plásty odobraté do prázdnych nástavkov alebo debničiek prikrývame vekom alebo plátnom, aby sme nevyvolali sliedenie. Aj pri vytekaní medu z medometu sa môžeme dodatočne presvedčiť o jeho správnej zrelosti. Hustota je dostatočná, ak sa med pri vytekaní stužkovite skladá a pri prelievaní z nádoby vydáva jeho prúd šelestivo praskavý zvuk. Po vytočení medu necháme včelstvu aspoň 5 kg zásob, aby nedošlo k prestávke v plodovaní a k hladovaniu včelstva. Zozbieraný vosk ihneď roztopíme v slnečnej voskotopke. Popri mede a vosku sa dajú v tomto období úspešne získavať aj ostatné včelie produkty - materská kašička, obnôžkový peľ a propolis.

Chov matiek a ich výmena vo včelstvách. Bez chovu matiek sa nezaobíde žiadny včelár, ktorý obhospodaruje viac ako 20-30 včelstiev, keď už nevystačí s matkami s tichej výmeny a zužitkovaním rojových materských buniek. Podľa možností by sa mali matky vymieňať včelstvu každé dva roky. Najprv meníme matky vo včelstvách zaostávajúcich v sile, potom aj vo včelstvách s nevyhovujúcimi vlastnosťami (zlý zdravotný stav, bodavosť, rojivosť), čím uskutočňujeme priebežnú selekciu v chove. Výmenu matky urobíme pomocou pridávacej klietky.

Zdravie včelstiev a dezinfekcia

Zasírenie zásobných plástov. Plásty treba síriť každé tri týždne. Sírne knôty sa spaľujú v plechovej nádobe, pričom treba zabrániť úniku sírneho plynu zo zásobníkov plástov.

Proti klieštikovi sa bránime len biologicky - vyrezávaním trúdieho plodu, príp. použitím kyseliny mravčej. Novovytvorené včelstvá a roje ošetrujeme proti kliešikovi prípravkami na báze amitrazu (Avartin 01 B 90, Varidol Fum).

Vyskytuje sa zvápenatenie plodu, ktoré môže citeľne oslabiť včelstvá. Na ozdravovanie používame kyselinu mravčiu, ktorá pôsobí aj proti nozéme a klieštikovi.

Prípadný výskyt moru včelieho plodu sa prejaví stmavnutím a prepadnutím viečok na plode. Pozorujeme medzerovitý plod. Larvy sa postupne menia na tmavohnedú kašovitú hmotu, z ktorej možno pomocou zápalky vytiahnuť vlákno niekoľko centimetrov dlhé. Pri hnilobe sa včelieho plodu sa taktiež larvy menia na kašovitú hmotu, ale pri vyťahovaní sa netvoria nitky ako pri more. Pach odumretých lariev je hnilobný a ostro kyslý.

Rady spred 200 rokov

Abi si mal budúcé Roki silné Wčeľi, od wčilajšého silného Kláta nežádaj si wíc Rojow, ľen jeden, ostatné Roje prekaz. Hned po usadeném Prwákovi, anebo bár na druhí Ďeň o Poľední podlož prázní Truhlík pod materskí Klát, po tem wíše Polowice zaneseném, podlož druhí, tak potom ai treťí. Toto je snadnejší, ai istejší spúsob prekaziť Roje, nežľi w Stojákoch trupné Plásti wirezovať.

Keď mine po S. Jáne Tíden, najdéľej okolo osmého, dewáteho Červenca, bár sa Wčeľi nerojiľi, podlož každím prázní Truhlík. Tak urob ai tím, které we swatojánskem Tídni wilihajú a nerojá sa abi nezahálaľi. Toto Podkládaňí pochwáliš si až na Rok.

Pohlídaj w tento, ai w budúcích Mesícoch do prázních Klátow, kďe kaďe po Wčeľíne do Kútow, abi sa w ních nepridržaľi Sršňí, Osi, ai prázné Kláti wimetaj, abi w ních nebíwaľi Ucholári, Pawúci, anebo popelasté Lišajki, které w Klátoch zakládajú Wajíčká na Húsenice, tíchto Škodárow za wčasu wikaz.

(Jur Fándly, 1802: Slowenskí Wčelár - prvý včelársky kalendár v slovenskom jazyku)

 

TOPlist