">
Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 15.12.2014 23:50:43 

Včelárstvo Tarabík

Máj
 
 

 

Včelársky kalendár na máj

Príroda sa prebudila, teploty stúpajú, ale počasie býva ešte premenlivé. Jarné slnko láka včely z úľa za nektárom, peľom a vodou a včelára na včelnicu. Rozkvitnutie čerešne zvestuje nástup včelárskej jari. Apríl je rozhodujúcim mesiacom v príprave včelstiev na znášku z repky a agátu.

Počasie a znáška

Kvitnú ovocné stromy: čerešňa, višňa, hruška, jabloň a iné.

Kvitne včelársky významná olejnina repka olejka, ako aj na menších výmerách pestovaná ďatelina purpurová.

Začína znáška z agátu.

Vo voľnej prírode pomáha znáške javor klen, pagaštan konský a púpava lekárska.

Vývoj včelstiev

Prvé veľké znášky podnecujú stavebný a ošetrovací pud včiel, takže vývoj smeruje k vrcholu. Rýchle zosilňovanie včelstiev vyžaduje priestor pre nerušený vývoj.

Prebúdzanie sa rojovej nálady vo včelstvách.

Včelárske práce

Založenie medníka. Nasadením medníka rozhodným spôsobom zasahujeme do života včelstva. Včelstvá vpúšťame do medníka individuálne - stiesnenie včelstva je predpokladom rojenia, ak však včelstvo ešte nedorástlo pre medník, zbrzdili by sme ho vo vývoji.

Úplné otvorenie letáča počas znášky zabezpečí výmenu vzduchu a umožní včelám lepšie regulovať vlhkosť v úli.

Podnecovacie kŕmenie. Postupný rozvoj včelstiev môžu prerušiť prestávky v znáške alebo obdobia zlého počasia, kedy matka obmedzí kladenie vajíčok. Podnecujeme malými dávkami cukromedového cesta, ale len tak, aby ho včely nemali do zásoby a nedostal sa do medu.

Protirojové opatrenia. Každý roj znižuje produkciu, preto sa treba postarať o to, aby boli včelstvá zamestnané a na vrchole sezóny ich sami rozdeliť a vytvoriť odložence. Ďalšími opatreniami sú výmena matiek pochádzajúcich z nerojivých včelstiev, vyrezávanie stavebného rámika, pridávanie medzistienok do plodiska, odoberanie včiel a plodových plástov veľmi silným včelstvám a ich pridávanie odložencom alebo slabším včelstvám, príp. podnecovacie kŕmenie.

Poskytovanie priestoru pre vývoj. Prekladaním zaviečkovaných plodových plástov do medníka podporíme rozvoj včelstiev. Namiesto odobratých plástov vkladáme do plodiska medzistienky. Túto výmenu je možné urobiť pri každom vytáčaní medu. Každé včelstvo by malo vystavať šesť až osem medzistienok. Medzistienky vkladáme medzi plásty s najmladším plodom, zavesené na okraji skôr spomaľujú vývoj.

Vytáčanie medu, odber peľu a vosku. S vytáčaním medu sa neoplatí otáľať, časté vyberanie medu povzbudzuje včely, aby čím skôr nanosili nové zásoby. Hlavne repkový med sa oplatí vytočiť z plástov do čista, aby sa nemiešal s následnou znáškou. Medobranie si možno uľahčiť medzidnom opatreným výklzom, ktoré vložíme medzi medník a plodisko predchádzajúci deň, zbavíme sa tak väčšiny včiel z medových plástov. Vytáčanie medu je vhodné spojiť s prehliadkou včelstva, prevesovaním plodových plástov do medníka a vkladaním medzistienok do plodiska. Oplatí sa nasádzať peľochyty, obnôžkový peľ je na Slovensku dobre predajná komodita využívaná na výživu čmeľov. Využime všetky možnosti na produkciu vosku (divočina, viečka, stavebný rámik), získaný vosk ihneď roztápame.

Zdravie včelstiev a dezinfekcia

Nepoužívame liečivá a až do konca znáškového obdobia pracujeme bez chémie. Klieštikovitosť je v tomto období možné eliminovať len odstraňovaním trúdieho plodu zo včelstva, keďže trúdí plod je pre rozmnožovanie samičiek klieštika oveľa atraktívnejší ako robotníčí. Zaviečkovaný trúdí plod vyrezávame zo stavebných, alebo lapacích rámikov (bežný rámik bez medzisteny), na ktorých včely stavajú takmer výlučne trúdovinu. Stavebným rámikom taktiež zvyšujeme produkciu vosku a znižujeme riziko vyrojenia.

Môže sa vyskytnúť zvápenatenie včelieho plodu. Zvápenatený plod odstránime, plást je vhodné pretaviť na vosk, aby sme zabránili ďalšiemu šíreniu spór vo včelstve.Vyskytuje sa nozémová a amébová nákaza, ktoré sa prejavujú riedkymi výkalmi. Pomáha dezinfekcia - preloženie chorých včelstiev do čistých - vydenzifikovaných.

Zápcha včiel sa prejavuje zväčšeným bruškom, nitkovitými hustými výkalmi, ťažkým letom a pohybom. Príčinou môže byť zber peľu a nektáru z toxických rastlín, ale častejšie vnútorný nesúlad vo včelstve - nepomer medzi rozlohou plodu a množstvom kŕmičiek. Pomocou môže byť podanie teplého cukrového alebo medového roztoku.

Sírenie zásobných plástov. S pribúdaním teploty sa začínajú z prezimovaných vajíčok liahnuť húsenice vijačky voštinovej, aby sme uchránili zásoby plástov, je potrebné ich síriť každé 3 týždne.

Dezinfekcia pomôcok potrebných na sezónu chovu včelích matiek, najmä oplodniačikov.

Rady spred 200 rokov

W jednem Roku ber po jednéj Strani Stojáka, anebo Truhlíka, černé Šuši, a w druhém Roku wirezuj také, po druhéj Strani, tak sa Robota Wčelám každi Rok s Částki obnowí, čisté prázné Šuši nechaj w Kláťe, abi Matka mala kďe Zárodi zakládať.

Keď pri Konci Mája wiďíš hotowé Wčeľi na Roj, to jest, keď wilíhajú, keď sa w nútri, ai wenku na Retázki wešajú, keď s nima Trupi lítajú, tedi nepodkládaj prázní Truhlík, abi Místa nemaľi, abi sa rojiľi, tedi možeš probowať, sprawiť kunštowné Roje. Chcešľi aľe Roje prekaziť, ľen podkládaj prazné Truhlíki, jeden po druhém.

Spraw domajšu užitečnu Mast na Rani takto: Roztop Slaninu (čím bude staršá tím ľepšá) primíšaj do téj witopenéj Masti, wolačo režnéj Múki, ai Madu, po každích štirech Hoďinách, prikládaj s téjto Masti čerstwí lajster na Ranu, skoro ju zahojiš.

(Jur Fándly, 1802: Slowenskí Wčelár - prvý včelársky kalendár v slovenskom jazyku)

TOPlist