">
Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 15.12.2014 23:50:43 

Včelárstvo Tarabík

Január
 

 

Včelársky kalendár na január

Január býva najchladnejším mesiacom v roku, kedy teploty bývajú zvyčajne vyrovnané. Okolo včiel nebýva v tomto mesiaci skoro žiadnej práce, zato však v dielni čaká množstvo prípravných prác, veď začiatok sezóny je čo nevidieť.

Vývoj včelstiev

Včelstvá sa nachádzajú v chumáčoch a až po prvý jarný prelet vyžadujú úplný pokoj. Životné pochody v chumáči sú v januári zminimalizované na najnižšiu mieru, spotreba zásob je len okolo 0,6 kg. Ako ideálne počasie sa javí chladné a mrznúce počasie s minimálnymi výkyvmi teploty. Ak majú včelstvá dostatok zásob a vzduchu, mali by v studenom januári prezimovať bez väčších strát. Dlhšie trvajúce oteplenie v januári je nežiadúce, pretože by mohlo znamenať začiatok plodovania bez následného prístupu k pastve, zachladnutie plodu, zvýšenú spotrebu zásob a preplnenie výkalových vačkov. Krátkodobé oteplenie môže vyvolať prelet, ten sa však negatívne na prezimovaní včelstiev neprejaví, skôr naopak.

Včelárske práce

Práce v dielni. Prevažnú časť tohto mesiaca môžeme stráviť pri údržbe a výrobe včelárskych pomôcok a inventára. Predovšetkým je potrebné opraviť staršie rámiky, prípadne si zhotoviť prírezy na rámiky nové, s ich následným zbíjaním a dierovaním. Rámiky môžeme aj vydrôtikovať, avšak s ich napnutím a so zatavením medzistienok je vhodnejšie počkať do jari, aby sa v chladnom sklade nezvlnili a nepopraskali. Aby sme predĺžili životnosť dreveného inventára, najmä úľov, je vhodné obnoviť ich náter. Úle, rojáčiky a oplodniačiky očistíme, vytriedime a vyradíme staré plásty.

Kontrola zimovania. Aspoň jedenkrát zistíme stav zimovanie odpočúvaním hadičkou, v prípade potreby odstránime namrznutý sneh na letáčoch. Základným pravidlom však ostáva zachovanie kľudu na včelnici, nedovoľme v blízkosti včiel búchať, rúbať drevo, či chodiť za mrazov popred letáče.

Plánovanie nasledujúcej sezóny. V januári treba na základe minuloročnej bilancie nanovo premyslieť svoj prevádzkový spôsob a včas naplánovať potrebné zmeny, ako sú nové investície, údržba včelnice a potreba matiek. Je potrebné si naplánovať možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Nepodnikatelia majú možnosť využiť prostriedky z Plánu rozvoja vidieka, živnostníci zo Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Ak si teraz nenájdeme čas na dôkladné úvahy, v sezóne ho už určite nenájdeme.

Odber zimných mŕtvoliek. Pekný januárový deň je možné využiť na odber zimných mŕtvoliek na diagnostiku chorôb, najmä nozematózy, úplavice (hnačky) a akarapózy (roztočíkovej nákazy). Túto diagnostiku si možno urobiť orientačne aj doma pomocou binokulárnej lupy, registrovaní chovatelia matiek posielajú po 30 mŕtvoliek z každého včelstva na vyšetrenie do Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku. Podložky však treba zo včelstiev vyberať veľmi opatrne, tí včelári, ktorí diagnostiku chorôb nerobia, nech radšej presunú kontrolu podložiek na február.

Príprava evidencie. S novým ročným kalendárom možno začať s novým úsekom poveternostných pozorovaní. Vlastnoruč ne vyrobené protokoly, do ktorých si mnohí včelári zaznamenávajú denné teploty, zrážky, oblačnosť, smer vetra, letovú silu včelstiev a druh znášky, sú nielen veľmi zaujímavé, ale umožňujú aj spoznať opakujúce sa klimatické zvláštnosti a ich vplyv na rozvoj včelstiev. Už teraz je rozumné pripraviť si dohody o prísune včelstiev s pestovateľmi. Taktiež je potrebné si urobiť poriadok v úľových kartách a pripraviť si nové, niektoré plánované zmeny sa do nich dajú poznačiť už teraz.

Štúdium a príprava včelárskych akcií. Január je vhodné obdobie na zvyšovanie teoretických znalostí a na organizovanie členských schôdzí.

 Wčelám, ai tá najsilnejšá Zima neškoďí, nech ľen majú na Dostatek Madu, nech sú w Pokoji, a od polnočného studeného Wetra ochránené, samí sa budú zahríwať.

Jako studené Leto, tak teplá déžďivá Zima neňí Wčelám na Osoch, w takéjto tepléj sú nespokojné a wícej trowá.

Tuhá zima naučí ťa, že neňí súco necháwať slabé Wčeľi na Zimu, a ľepší je také dwoje, bár troje w Léte, w Jasen spojiť, jako sa oňi samotné nemožú brániť swojím Neprátelom, tak we welkéj Zimi nemožú sa zahríwať, preto, bár majú Mad, wihinu.

(Jur Fándly, 1802: Slowenskí Wčelár - prvý včelársky kalendár v slovenskom jazyku)

 
TOPlist